Botox Stockholm, Södermalm | Kliniké
Boka tid

Botulinumtoxin Typ A

Botox är en förkortning på proteinsubstansen botulinumtoxin Typ A. Botulinumtoxin är ett väl beprövat läkemedel som förhindrar frigörandet av signalsubstanser mellan nerv och muskel, vilket bidrar till avslappning av muskeln. Botulinumtoxinet används med fördel på mimiskarynkor som uppstått tillföljd av muskelsammandragningar i huden.

Efter injektionen av botulinumtoxin har de muskler som drar ihop huden, till exempel i pannan eller runt ögonen, minskad förmåga att dra ihop sig och huden blir med tiden märkbart slätare.

Botulinumtoxin används för att minska uppkomsten av de dynamiska rynkorna i ansiktet. Det vill säga, rynkorna som orsakas av sammandragningar av ansiktsmusklerna vilka tenderar att bli tydligare med åldern då hudens elasticitet minskar.

Botulinumtoxin är alltid det föredragna valet för behandling av rynkor i den övre delen av ansiktet. Här kan linjer i pannan, bekymmersrynkor eller kråksparkar jämnas ut. Det är också möjligt att göra ett diskret ögonbrynslyft med botulinumtoxin. I den nedre delen av ansiktet kan det användas för att minska rynkor runt munnen, skapa en ”lipflip” eller sura mungipor. Vi behandlar även käkmuskler (masseter) med botox.

Effekten uppkommer efter 3-12 dagar och försvinner i regel efter tre månader. Resultatet skall se naturligt ut och inte begränsa mimiken.

Inför en behandling

Numera är det lag på konsultation minst 48 h innan injektionsbehandling om du tidigare ej besökt oss eller om du ej varit hos oss de senaste 6 månaderna för samma behandling. Ansvaret att konsultationen görs i rätt tid ligger på dig som kund. Om bokad behandling ej kan utföras pga konsultation ej är utförd enligt lag debiteras du fullpris på bokad behandling.

Konsultation för botulinumtoxin kan ske via telefon eller videosamtal. Konsultation kan även ske via mail om du varit hos oss förut, inte har några medicinska förändringar eller biverkningar sedan senaste behandlingen och önskar samma behandling. Mail skickas då minst 48h innan behandling till info@klinike.se

Under konsultationen tittar vi på möjligheterna behandla dig med botox och du får information om hur behandlingen går till och vilket priset blir för just din behandling. Du får under konsultationen också möjlighet att ta upp de förväntningar och funderingar du har inför behandlingen. Om du äter läkemedel eller har någon bakomliggande sjukdom är det viktigt att informera oss om det på konsultationen. Det kan ibland påverka behandlingsmöjligheterna och behandlingsresultatet. Under tiden man är gravid eller ammar utför vi inga behandlingar. Ej heller under IVF-behandling.

Hur en behandling går till

 • Konsultation genomförs minst 48 h innan behandling enligt ny lag från 1 juli 2021.
 • Behandlande sjuksköterska föreslår placering av botox utifrån dina önskemål av resultat
 • Huden inspekteras och desinficeras före injektionen påbörjas
 • Små mängder av botulinumtoxin injiceras i utvalt område i hud eller muskel
 • Huden inspekteras och kontrolleras behandlande sjuksköterska
 • Små upphöjda områden och viss rodnad syns direkt efteråt men försvinner i regel inom 30 min
 • Små blåmärken eller stickmärken kan uppstå
 • Efter avslutad behandling är man välkommen att sitta ned på kliniken en stund

Svar på vanliga frågor

Effekten av botulinumtoxin uppträder först efter 3-14 dagar och varar i genomsnitt 3-4 månader. Redan efter 2 månader börjar musklerna återfå sin funktion och vid 3 månader behövs i regel en ny dos. Före ny dos administreras ska stor del av muskelkraften återfåtts, detta för att få god effekt samt minska biverkan på lång sikt. Durationen varierar beroende på individuella fysiologiska faktorer, hudens tillstånd, behandlat område, dosen som injicerats och livsfaktorer såsom solning och rökning.

Känslan av beröring i det behandlade området bibehålls oförändrad. Huvudvärk är relativt vanligt och kan uppstå dagarna efter behandling. När pannan behandlats kan man uppleva en tyngdkänsla över ögonen, den försvinner i regel efter ett par veckor. Även viss svullnad runt ögonen kan uppkomma men försvinner normalt även den efter ett par veckor.

Om effekten är otillräcklig eller resultatet asymmetrisk, kan vi göra en ’touch-up’-behandling efter 14 dagar. Detta ingår i priset.

Undvik i 48 h efter behandling med botulinumtoxin

 • Solexponering och UV-ljus
 • Bastu och varma bad
 • Andra estetiska behandlingar och kirurgiska ingrepp
 • Massage av det behandlade området
 • Alkohol

Risken för allergiska reaktioner eller överkänslighet är liten. Om biverkan uppstår kontakta oss på info@klinike.se. Vid uttalade besvär med allergi eller andningsbesvär kontakta sjukvården eller ring 112.

© 2023 Klinike AB Swedish webdesign by TopBorn