Hyalase Stockholm, Södermalm | Kliniké

Hyalase

Hyalase (hyaluronidase) används av injektionsbehandlare både akut vid komplikation och för att behandla klumpar, asymmetri eller överkorrigering efter misslyckad fillerbehandling med hyaluronsyra. Hyalase innehåller enzym som hjälper kroppen att katalyserera nedbrytningen av Hyaluronsyra. Även den kroppsegna hyaluronsyran bryts till viss del ner i det område man behandlar. Den återbildas snabbt men kan göra att man upplever sig tom och torr i området någon vecka efter behandlingen.

Läkemedlet injiceras fördelat i små doser över det berörda området som skall korrigeras. Övergående blåmärken och svullnad kan uppstå men försvinner vanligen inom de närmsta dagarna efter injektionen. Viss effekt av Hyalase kan ses omedelbart i samband med injektionen men vanligtvis ses störts effekt från 48 timmar upp till två veckor efter behandling.

Man behöva göra totalt 2-3 behandlingar med några veckors intervall för att komma åt all filler då filler som legat länge eller en hårdare filler är svårare att bryta ner än en nybehandlad och mjukare filler.

Ny fillersbehandling utförs som tidigast tre till fyra veckor efter hyalase-behandling.
© 2023 Klinike AB Swedish webdesign by TopBorn